Tietoja

MountResilience pyrkii vahvistamaan vuoristoisilla alueilla sijaitsevien eurooppalaisten alueiden ja yhteisöjen kykyä vastata ilmastohaaasteisiin. Sen ensisijaisena tavoitteena on parantaa niiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja helpottaa siirtymistä kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa.

Strategisesti hanke keskittyy joustavien ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategioiden ja luontoon perustuvien ratkaisujen kehittämiseen, testaamiseen ja laajentamiseen. Tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa otetaan huomioon poliittiset näkökohdat, yhteiskunnalliset vaatimukset ja paikallisten käyttäytyminen. Hankkeen tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen moninaisia vaikutuksia vuoristoalueilla.

Vuorilla on suuri merkitys elämässämme:

Vuoret kattavat 35 prosenttia Euroopan maa-alasta ja 30 prosenttia EU:n pinta-alasta. Noin 13 prosenttia EU:n väestöstäasuu vuoristoisilla alueilla, ja 18 prosenttia maatiloista ja 43 prosenttia Natura 2000 -alueista sijaitsee vuoristossa. Vuoristoilla on korvaamaton rooli jokapäiväisessä elämässämme, sillä ne tarjoavat elintärkeitä resursseja suurelle osalle maailman väestöstä. 

Vuoret ovat elintärkeiden luonnonvarojen ja biologisen monimuotoisuuden lähteitä:

Maailman makeasta vedestä 60-80 prosenttia tulevat vuorilta. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä biologiselle monimuotoisuudelle, ja ne tuottavat monenlaisia tärkeitä uusiutuvia energialähteitä, raaka-aineita ja maataloustuotteita, kuten puuta, karjalaitumia, maitotuotteita, lihaa, hedelmiä, oliiviöljyä, kivennäisvettä ja lääkekasveja.

Vuoret ovat kestävän matkailun keskuksia ja kulttuurin katalysaattoreita:

Kestävä matkailu on merkittävä tulonlähde vuoristoyhteisöille, ja se toimii katalysaattorina paikallisten perinteiden ja elintarvikkeiden arvoketjujen elvyttämisessä.

Tavoitteet

• Luodaan perusta ilmastonmuutokseen sopeutumiselle Euroopan vuoristoisilla alueilla
• Perustetaan paikallisia demoalueita innovatiivisten ilmastoratkaisujen kehittämiseksi ja testaamiseksi, joihin osallistetaan yhteisöjä
• Jaetaan tietoa ja käytäntöjä hankealueiden välillä sekä niiden ulkopuolella. Näin edistetään rajat ylittävää oppimista ja ilmastoon sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen käyttöönotto nopeutuu.
• Lisätään tietoisuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ottamalla yhteisöt mukaan työhön, jakamalla tuloksia ja tekemällä yhteistyötä asiaan liittyvien aloitteiden kanssa.
• Luodaan perusta ilmastonmuutoksen sopeutumisen ratkaisuille ja muiden arvokkaiden hanketulosten käytön laajentamiselle.

Vaikutukset

• Tietyille alueille räätälöityjen teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden edistäminen.
• Keskitytään käytännön kehittämiseen ja onnistuneeseen demonstrointiin
• Kestävien käytäntöjen edistäminen ja niiden laajamittainen käyttöönotto
• Ympäristötietoisten ratkaisujen laajemman ja kestävän hyväksynnän edistäminen

Työsuunnitelma/Työpaketit

Coordinator

MountResilience focuses on a crucial issue for mountain areas: the effects of climate change are in fact increasingly evident, and developing strategies to deal with them adequately is a priority.This is a real urgency, to be addressed together at the European level, in order to share good practices and identify new ones also in peculiar and exposed territorial contexts such as mountainous ones

Anna Giorgi, University of Milan - UNIMONT

For more details about partners, funding, and budget, please visit CORDIS. MountResilience started on 1 September 2023 and will end on 29 February 2028.

Demo Partners

Regional Demo Coordinators

Itävalta

Bulgaria

Suomi

Romania

Italia

Sveitsi

Replicator Partners

Kroatia

Espanja

Italia

Puola

Horizontal Partners