Lappi, Suomi

Alueelliset Mielenosoittajat

Lappi on Suomen ja EU:n pohjoisin osa. Alue on harvaan asuttua aluetta, jossa on pitkät välimatkat, haastavat ilmasto-olosuhteet, runsaat luonnonvarat ja maailman puhtain ilma.

Ilmastonmuutoksen vuoksi arktinen alue lämpenee kaksi-neljä kertaa nopeammin kuin muut alueet. Tällä on vakavia seurauksia alueen asukkaille ja heidän toimeentulolleen. Enontekiön ja Utsjoen kuntien elinkeinorakenne perustuu pitkälti perinteisiin luontoon perustuviin elinkeinoihin, kuten poronhoitoon, kalastukseen ja matkailuun. Fyysiset ympäristön muutokset aiheuttavat suoria uhkia erityisesti poronhoidolle. Kun laidunolosuhteet muuttuvat, vaikuttaa se porojen selviytymiseen heikentävästi. Tenojoella on jo nyt useita ympäristöhaasteita, jotka ovat joko osittaisia tai välillisiä ilmastonmuutoksen seurauksia. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös fyysisiä muutoksia matkailun toimintaympäristöön esimerkiksi lumipeitteen ja sademäärän muutosten kautta.

PPGIS on yksi työkaluista, jolla kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumisesta.   Sen avulla voidaan kerätä ja jakaa tietoa ilmaston muutoksista sekä vaikutuksista luontoon. MountResilience-hankkeessa luodaan myös yrityskohtaisia sopeutumissuunnitelman malleja. Nämä lisäävät porotalous- ja matkailuyrittäjien tietotaitoa ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään malli/menetelmä yritys-/yritysryhmäkohtaiseen sopeutumisvalmennukseen. Mallia voidaan hyödyntää elinkeinojen kehittämisorganisaatioissa ja yrityksissä, jotka tarjoavat koulutus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja.