Ratkaisuja ilmastomuutoksen sopeutumiseen Euroopan vuoristoalueiden yhteisöissä

MountResilience tukee vuoristoisilla alueilla sijaitsevia eurooppalaisia alueita ja yhteisöjä, jotta ne voivat kehittää valmiuksiaan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja siirtyä kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa.

Hankkeessa hahmotellaan, testataan ja laajennetaan monitasoisia ja uudelleen sovellettavia ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja luontoon perustuvia ratkaisuja, jotka vastaavat politiikan ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lisäksi sillä pyritään vaikuttamaan kansalaisten käyttäytymiseen, jotta voidaan tehokkaasti puuttua erityisesti ilmastovaikutuksiin vuoristoalueilla.

Tietoja projektista

Haasteet

Vuoristot kohtaavat ennennäkemättömiä haasteita ilmastonmuutoksen vuoksi.  Vuoristoekosysteemit ovat herkempiä ilmastonmuutoksen aiheuttamille haitallisille olosuhteille kuin alankoalueet. Lumena satavan veden osuus on vähentynyt vuoristoalueilla, jonka vuoksi vuoristot ovat erityisen alttiita äärimmäisille sateen aiheuttamille vaaroille. Pelkästään Alpeilla lämpötila on noussut lähes 2 °C, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin pohjoisella pallonpuoliskolla keskimäärin.

Tehokkaiden sopeutumistoimien puute tekee ongelmista entistä haitallisempia. Haasteet johtuvat useista jo olemassa olevista sopeutumiseen liittyvistä puutteista, kuten riittävien tehokkaiden keinojen puuttumisesta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, ratkaisujen käyttöönoton ongelmista ja koordinoinnin puutteesta.

MountResilience-ohjelman tavoitteena on auttaa Euroopan vuoristoisia alueita ja yhteisöjä sopeutumaan paremmin ilmastonmuutokseen ja kehittämään kykyä vastata ympäristöhaasteisiin. Hankkeen kautta pyritään nopeuttamaan ilmastonmuutoksen kestävää muutosta yhdeksässä Euroopan maassa ja niiden kymmenessä keskeisessä vuoristoyhteisössä ja –alueella.

Näistä kuusi aluetta keskittyy kehittämään ja testaamaan innovatiivisia ilmastonmuutoksen sopeutumisratkaisuja. Näissä apuna käytetään teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita, jotka yhdistetään luontopohjaisiin lähestymistapoihin. Loput neljä aluetta toimivat ”replikaattorialueina”, jotka hyödyntävät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja ja demoalueilta saatuja kokemuksia. Lisäksi alueet soveltavat vastaavia ratkaisuja omilla alueillaan kehittääkseen niiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Mahdollisuudet

Regions involved

MountResilience aims to accelerate the climate resilient transformation of mountain areas of 9 EU countries.

Regional demonstrator sites

Regional replicator sites