Valais, Sveitsi

Alueelliset Mielenosoittajat

Valais’n osavaltio kuuluu Sveitsin kolmanneksi suurinpaan piirikuntaan, jota kutsutaan usein Euroopan vesitorniksi. Erdjyellä (vanhalla paikallisella murteella tarkoittaa kastella) ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat, jolloin alueen toimintakyky hidastuu, mikä johtuu pääasiassa järjestelmän monimutkaisuudesta ja demokraattisista/oikeudellisista menettelyistä.

Ilmastonmuutokset vaikuttavat merkittävästi veteen, mikä johtaa kriittisiin ongelmiin: 9. heinäkuuta 2022 Alpeilla kuoli 11 ihmistä Marmoladan jäätikön romahtamisen vuoksi. Tämän dramaattisen tapahtuman lisäksi Alpeilla on muitakin laajamittaisia muutoksia ja uhkia, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi ikiroudan sulaminen voi aiheuttaa vaaroja infrastruktuurille ja väestölle, kun kivien massiiviset liikkumiset lisääntyvät. Myös tulva ovat muuttumassa merkittävästi. Hydrologisten järjestelmien kehittymisellä voidaan vaikuttaa vesihuoltoon sekä Alpeilla että vedestä riippuvaisilla alankoalueilla, kuten Po, Rhone, Tonava ja Rein. Tämä vaikuttaa myös energiahuoltoon, sillä 40 prosenttia Sveitsin sähköstä tuotetaan patoaltailla, jotka toimivat samalla merkittävänä uusiutuvan energian varastointiyksikkönä massiivisten pumppausvarastojen avulla.

Siksi rakennetaan menetelmä, joka edistää vuoropuhelua, yhteisten ratkaisujen luomista ja nopeampaa päätöksentekoa. Erdjye-järjestelmä kokoaa nykyisen tietovirrat, uudet seurantatekniikat, perinteiset käytännöt ja asiayhteyteen liittyvän tiedon uudentyyppiselle osallistavalle digitaaliselle alustalle, joka liittyy erityisesti ihmisten vuorovaikutusmenetelmiin.

MountResilience auttaa tarjoamaan sekä yleisiä työkaluja että menetelmiä, jolla pystytään osoittamaan ekosysteemin, digitaalisen alustan ja siihen liittyvien menetelmien vaikutuksia. Lisäksi pyritään toteuttamaan erityisiä käytäntöjä ja teknologioita, jotka tukevat luontopohjaisia ratkaisuja. Siihen kuuluu paikallisen maatalouden luonnollinen lannoitus jäätikköveden seurannan avulla; osallistava ja ennakoiva ekosysteemi, jolla tuetaan alueellista yhteissuunnittelua ja päätöksentekoa vesialalla; luontopohjaisen (NbS) -joenuoman/jokipohjan ja -rannan suunnittelu; uusi digitaalinen alusta osallistavalle vuoropuhelulle; yhteissuunnittelua/-yhteisluomista ja päätöksentekoa vesialalla; uudet anturijärjestelmät CO2:n jäätikköveden mittaamiseksi, jotta alppivesiä voitaisiin käyttää luonnolliseen lannoitukseen.