Despre

MountResilience este un proiect dedicat consolidării rezilienței regiunilor și comunităților europene situate în zonele muntoase. Obiectivul său principal este de a spori capacitatea acestora de a se adapta la schimbările climatice și de a facilita tranziția către o societate rezilientă la schimbările climatice.

Proiectul se concentrează în mod strategic pe dezvoltarea, testarea și extinderea strategiilor flexibile de adaptare la schimbările climatice și a soluțiilor bazate pe natură. Această abordare cuprinzătoare ia în considerare considerentele politice, cerințele societății și comportamentele cetățenilor. Ea urmărește să abordeze diversele efecte ale schimbărilor climatice în regiunile muntoase.

Munții joacă un rol important în viața noastră:

Munții acoperă 35% din suprafața Europei și 30% din suprafața UE. În munți locuiește aproximativ 13% din populația UE, iar 18% din exploatațiile agricole și 43% din zonele Natura 2000 se află în munți. Aceștia joacă un rol indispensabil în viața noastră de zi cu zi, furnizând resurse vitale pentru o proporție semnificativă a populației globale. 

Munții sunt gardienii resurselor vitale și ai biodiversității:

Munții sunt la originea a 60-80% din apa dulce din lume, sunt habitate importante pentru biodiversitate și sunt furnizori de o gamă largă de surse esențiale de energie regenerabilă, materii prime și produse agricole, cum ar fi lemn, pășuni pentru animale, produse lactate, carne, fructe, ulei de măsline, apă minerală, plante medicinale și multe altele. 

Munții sunt centre de turism durabil și catalizatori culturali:

Turismul durabil reprezintă o sursă majoră de venit pentru comunitățile montane, acționând ca un catalizator pentru revitalizarea tradițiilor locale și a lanțurilor valorice alimentare.

Obiective

• Punerea bazelor unei adaptări transformative la schimbările climatice în munții europeni
• Crearea de demonstratori locali pentru a dezvolta și testa soluții climatice inovatoare cu implicarea largă a comunității
• Împărtășirea de cunoștințe și practici între regiunile participante în proiect și dincolo de acestea, promovând învățarea transfrontalieră și adoptarea de soluții de adaptare la schimbările climatice.
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice, implicarea comunităților, împărtășirea rezultatelor și colaborarea cu inițiative conexe
• Punerea bazelor pentru extinderea utilizării soluțiilor de adaptare la schimbările climatice și a altor rezultate valoroase ale proiectului

Impacturi

• Facilitarea inovațiilor tehnologice și sociale adaptate la regiuni specifice
• Accent pe dezvoltarea practică și demonstrarea cu succes
• Promovarea practicilor durabile și adoptarea lor pe scară largă
• Încurajarea unei acceptări mai largi și durabile a soluțiilor care respectă mediul înconjurător

Planul de lucru

Coordinator

MountResilience se concentrează pe o problemă crucială pentru zonele montane, respectiv pe efectele schimbărilor climatice care sunt, de fapt, din ce în ce mai evidente, iar dezvoltarea strategiilor pentru a le aborda în mod adecvat reprezintă o prioritate. Aceasta este o urgență reală, care trebuie abordată împreună la nivel european, pentru a împărtăși bune practici și a identifica altele noi, chiar și în contexte teritoriale specifice și expuse, cum sunt cele montane.

Anna Giorgi, University of Milan - UNIMONT

Pentru mai multe detalii despre parteneri, finanțare și buget, vă rugăm să vizitați CORDIS. MountResilience a început la 1 septembrie 2023 și se va încheia la 29 februarie 2028. 

Demo Partners

Regional Demo Coordinators

Austria

Bulgaria

Finlanda

România

Italia

Elveţia

Replicator Partners

Croaţia

Spania

Italia

Polonia

Horizontal Partners