Alueet

MountResilience tutkii ilmastonmuutokseen sopeutumisen nykytilaa kullakin demo- ja replikaattorialueella. Sillä varmistetaan, että ratkaisut saadaan sisällytettyä alueellisiin rakenteisiin ja prosesseihin. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevia kapasiteettiä, verkostoja ja vuorovaikutuskanavia. Hankkeessa tuetaan demo ja replikaattorialueita luomaan kattava käsitys sopeutumiseen tarvittavista vaatimuksista, niiden mahdollisuuksista ja ratkaisuista.

Demo-alueet

Kuusi MountResilience-aluetta/yhteisöä kehittää ja testaa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä uudenlaisia ratkaisuja, jotka koskevat yhteisöjen keskeisiä järjestelmiä, kuten matkailu, maatalouden vedenkulutus ja maankäyttö.

Replikaattorit

Neljä aluetta toimivat "replikaattori” alueina, jotka soveltavat ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä oppivat hyödyntämään ja parantamaan demoalueilta saatujen kokemuksien avulla oman alueensa sopeutumiskykyä.

Replikaattoreiden ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevissa ratkaisuissa käsitellään muun muassa politiikkaa, hallintoa, yhteiskunnallisia tarpeita ja käyttäytymistä, teknologisia vaatimuksia, julkisia ja rahoitustavoitteita sekä vuoristoalueille tyypillisiä ilmastonmuutosriskejä.

MountResilience kattaa/käsittelee useita systeemisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen (CCA) ratkaisuja:

  • Ekosysteemien ennallistaminen ja ekologisten käytävien perustaminen.
  • Ilmastokestävä maatalous.
  • Veden niukkuuden/vesipulan ja kuivuuden vaikutusten parempi hallinta tai tulvavesien/vesitulvariskien parempi hallinta (infrastruktuurien viherrakentaminen jne.).
  • (Julkisten) tilojen uudistaminen ilmastokestävien kaupunginosien luomiseksi (helleaallot, tulvat jne.).
  • Digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen käyttöönotto ilmastotapahtumien ennustamisen, seurannan ja raportoinnin parantamiseksi.