Regiuni

MountResilience va explora stadiul actual al adaptării la schimbările climatice (ACC) în fiecare regiune demonstrativă și replicatoare. Acesta va asigura integrarea soluțiilor în structurile și procesele regionale și va valorifica capacitățile, rețelele și dinamica existente. Proiectul va sprijini regiunile demonstrative și replicatoare în crearea unei înțelegeri cuprinzătoare a cerințelor, oportunităților și soluțiilor de adaptare.

Demonstratori

Șase dintre regiunile/comunitățile MountResilience vor dezvolta și testa soluții transformative de adaptare la schimbările climatice în diverse sisteme comunitare cheie (de exemplu, turismul, consumul de apă în agricultură, utilizarea terenurilor).

Replicatori

4 regiuni vor servi drept regiuni "replicatoare", care vor reutiliza soluțiile de adaptare la schimbările climatice și lecțiile învățate din regiunile demonstrative în regiunile lor prin inițiative speciale pentru a-și îmbunătăți capacitatea de adaptare.

Soluțiile de adaptare la schimbările climatice (CCA) pentru replicatori vor aborda politica, guvernanța, nevoile și comportamentele societății, cerințele tehnologice, obiectivele publice și de finanțare precum și riscurile legate de schimbările climatice specifice zonelor montane.

MountResilience abordează mai multe soluții sistemice de CCA:

  • Restaurarea ecosistemelor și crearea de coridoare ecologice.
  • Agricultură rezilientă la schimbările climatice.
  • Omai bună gestionare a resurselor de apă și a pericolului de inundații (infrastructura ”verde” etc.). 
  • Regenerarea spațiilor (publice) pentru a crea cartiere rezistente la schimbările climatice (valuri de căldură, inundații etc.).
  • Includerea de soluții și servicii digitale pentru o mai bună predicție, monitorizare și raportare a evenimentelor climatice.