Gabrovo, Bulgaria

Demonstratorii Regionali

Gabrovo este situat pe terasele a cinci râuri, la poalele Munților Balcani, în regiunea central-nordică a Bulgariei. Bulgaria este legată de Alpi prin lanțul munților Balcani. Acest lanț se întinde pe o lungime de aproximativ 560 km de-a lungul Bulgariei, formând o barieră naturală între partea de nord și cea de sud a țării. Peste 50% din teritoriul orașului Gabrovo este acoperit de păduri, iar o treime dintre acestea sunt incluse în Natura 2000.

Atât flora, cât și fauna din Munții Balcani sunt afectate de provocările legate de climă. Conform Strategiei naționale de adaptare la schimbările climatice și a Planului de acțiune până în 2030, Bulgaria este situată într-o regiune extrem de vulnerabilă la fenomene extreme legate de schimbările climatice, cum ar fi seceta, inundațiile, valurile de căldură și de frig, vânturile uraganice, incendiile de pădure și alunecările de teren, care afectează cetățenii, economia, precum și biodiversitatea, ecosistemele terestre și acvatice, resursele de apă, agricultura și silvicultura.

Obiectivul actual al municipalității este de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, unele dintre măsurile pe care Gabrovo le va implementa sunt îmbunătățirea bazei de cunoștințe și creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. MountResilience va dezvolta o nouă strategie privind infrastructura verde, punând accentul pe utilizarea durabilă a resurselor naturale și pe soluții inovatoare bazate pe natură pentru a se adapta la schimbările climatice. De asemenea, proiectul își propune să creeze un sistem de avertizare timpurie și de monitorizare pentru municipalitatea din Gabrovo în vederea gestionării riscurilor. Acest sistem se va concentra pe furnizarea de avertizări timpurii pentru diverse riscuri naturale, cum ar fi inundațiile, uraganele și incendiile de pădure. Proiectul va include, de asemenea, activități de sensibilizare și de implicare a publicului.