Soluții pentru comunități reziliente în zonele montane europene

MountResilience va sprijini regiunile și comunitățile europene situate în zonele montane pentru a crește capacitatea lor de adaptare la schimbările climatice și de tranziție către o societate rezilientă la schimbările climatice.

Proiectul va conceptualiza, testa și extinde soluții de adaptare la schimbările climatice și soluții bazate pe natură pe mai multe niveluri, multidimensionale și reaplicabile, care să răspundă nevoilor politice și societale. În plus, proiectul urmărește să influențeze comportamentele cetățenilor, pentru a aborda în mod eficient impactul specific al climei în regiunile muntoase.

Despre Proiect

Provocarea

Munții se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește schimbările climatice.  Ecosistemele montane sunt mai sensibile la condițiile nefaste provocate de schimbările climatice decât zonele de câmpie. Fracțiunea de apă care precipită sub formă de zăpadă a scăzut în regiunile muntoase, căzând în schimb sub formă de ploaie, ceea ce face ca munții să fie deosebit de sensibili la riscurile de ploi extreme. Numai în Alpi, temperaturile au crescut cu aproape 2 °C, o rată de două ori mai mare decât media emisferei nordice.

Lipsa unor răspunsuri eficiente de adaptare face ca problemele să fie și mai acute. Aceste dificultăți apar din cauza mai multor lacune existente, printre care se numără lipsa unor modalități eficiente de adaptare la schimbările climatice, problemele legate de adoptarea soluțiilor deja existente și lipsa de coordonare.

MountResilience își propune să ajute regiunile și comunitățile montane din Europa să se adapteze mai bine la schimbările climatice și să își crească reziliența ca răspuns la provocările de mediu. Proiectul va accelera transformarea rezilientă la schimbările climatice a 10 comunități și regiuni montane cheie din nouă țări europene.

Dintre acestea, 6 regiuni se vor concentra pe dezvoltarea și testarea unor soluții inovatoare de adaptare la schimbările climatice, integrând inovații tehnologice și sociale cu abordări bazate pe natură. Celelalte 4 regiuni vor servi drept regiuni „replicatoare”, care vor utiliza soluțiile de adaptare la schimbările climatice și lecțiile învățate din regiunile demonstrative aplicând soluții similare în zonele lor pentru a-și îmbunătăți capacitatea de adaptare la schimbările climatice.

Oportunitatea

Regiunile implicate

MountResilience își propune să accelereze transformarea rezilientă la climă a zonelor montane din 9 țări ale UE.

Situri demonstrative regionale

Situri replicatoare regionale