Лапландия, Финландия

Регионални демонстранти

Лапландия е най-северната част на Финландия и на ЕС. Регионът е слабо населен, с големи разстояния, предизвикателни климатични условия, богати природни ресурси и най-чистия въздух в населено место в света.

Поради изменението на климата арктическият регион се затопля два пъти по-бързо от другите региони, което има тежки последици за хората и техния поминък. Икономическата структура на община Енонтекио до голяма степен се основава на традиционни природосъобразни поминъци: отглеждане на северни елени, риболов и туризъм. Настоящата физическа промяна на околната среда причинява преки заплахи, особено за северното еленовъдство. Промените в условията за паша затрудняват оцеляването на северните елени. В Лапландия река Тено вече е изправена пред няколко екологични предизвикателства, които са или частични, или косвени последици от климатичните промени. Промяната на климата предизвиква и физически промени в работната среда за туризма, например чрез промени в снежната покривка и валежите.

Географските информационни системи с участието на обществеността (ГИСУО) са инструмент, използван за картографиране на мненията и опита на гражданите по отношение на въздействието на изменението на климата върху местната среда. Те събират и обменят информация за предизвиканите от климата промени и събития в природата.

MountResilience също така ще създаде модели на план за адаптация, който да подобри уменията на предприемачите в областта на северното еленовъдство и туризма чрез прилагането на нови решения. И накрая, проектът ще разработи модел/метод на коучинг с цел адаптация. Моделът може да бъде прехвърлен като продукт на организации за развитие на поминъка и компании, предлагащи услуги за обучение, консултиране и коучинг.