Фриули Венеция Джулия, Италия

Регионални репликатори

Фриули-Венеция Джулия, регион в Североизточна Италия, граничещ с Австрия на север, Словения на изток, Адриатическо море на юг и регион Венето на запад. Регионът Фриули-Венеция-Джулия има разнообразна територия, която обхваща море, блата, равнини и хълмове.

В алпийския район рисковете са породени от тенденцията за повишаване на температурата и по-високата честота и интензивност на горещите вълни. По-високите температури засягат снежната покривка, което оказва влияние върху туристическия сектор на ниска надморска височина. Предвижда се увеличаване на валежите през зимата и намаляване през лятото. Това може да доведе до проблеми със засушаването, които силно да засегнат селскостопанския сектор, особено в централните равнини на региона. Големите количества дъжд за кратки периоди могат да бъдат особено опасни в алпийските райони, характеризиращи се със стръмни долини, което би увеличило риска от свлачища.