Râu Sadului, Румъния

Регионални демонстранти

Кристиан и Раул Садулуй се намират в окръг Сибиу, обхващащ част от планината Циндрел. Тази планинска верига е подгрупа, част от Южните Карпати, разположени в централната част в Румъния.

Климатичните промени имат значителни проявления в планинския регион, като водят до повишаване на средните температури, намаляване на валежите и промяна на сезоните. Тези промени оказват негативно влияние върху нивото на трофичност на почвата и състава на тревните видове. Ценните видове изчезват, а някои видове плевели процъфтяват.  Поради този причина животните се хранят с трева с ниска хранителна стойност. Това изисква спешни действия, тъй като изменението на климата принуждава земеделските стопани да мигрират към подпланинските райони, а планинските са застрашени от обезлюдяване. Това ще доведе до загуба на традициите и идентичността на хората и същевременно ще намали качеството на хранителните продукти.

Една от националните стратегически цели в областта на селското стопанство е насърчаването на трансфера на знания към земеделските стопани относно аспектите на промените на климата и адекватното управление на земеделските земи с цел адаптиране към климатичните предизвикателства. MountResilience има за цел да създаде устойчиви решения за справяне с въздействието на климатичните промени върху земеделските стопани чрез запазване и използване на планинските ливади. Проектът включва демонстрация на иновативни техники, като например използване на оборудвани дронове и камери за сканиране на терена. Специални машини за сеитба ще бъдат използвани на равни терени или полегати склонове, докато дронове със система за разпръскване на семена ще бъдат използвани на ливади с неравен терен и стръмни склонове. Освен това MountResilience планира да повиши ефективността чрез използване на дронове за разпръскване на торове.