Каталуния, Испания

Регионални репликатори

Каталуния, в североизточната част на Иберийския полуостров, има 9700 планини, разделени на три части: Пиренеите, Каталунската крайбрежна верига и Каталунската централна депресия. Почти половината от Пиренеите, простиращи се на 200 км по северния край, се намират в Каталуния, като се свързват с Осевите Пиренеи на запад.

Каталуния се намира изцяло в Средиземноморския басейн, за който са характерни летни засушавания и валежи, концентрирани през пролетта и лятото. Прогнозите за изменението на климата, предоставени от повечето модели, потвърждават, че за периода между 2031 г. и 2050 г. ще има увеличение на средната годишна температура
между +0,9 °C и +2 °C за Каталуния като цяло. Въпреки че повечето модели предполагат намаляване на количеството на валежите, епизодите на проливни дъждове също могат да се увеличат. По този начин тежестта и продължителността на засушаванията може да се увеличи значително поради комбинирания ефект на повишената температура и намаляването на валежите. Това ще се отрази особено силно върху риска от горски пожари, който се покачва през последните десетилетия.